Album sắp phát hành trong tháng 12 này của Vương Lực Hoành đã chính thức lấy tên là "Tim đập". Và điều đang gây chú ý nhất của album này chính là phần hình ảnh, trong đó Vương Lực Hoành sẽ cởi trần để thể hiện chủ đề "gần với vị trí tim đập nhất".Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: