Miranda IM có thể chat cùng lúc với các tài khoản Yahoo, MSN, ICQ, AOL, … được, và thậm chí bạn có thể mở cùng lúc nhiều nick trên Miranda IM mà không phải làm gì thêm.

Miranda IM có ưu điểm lớn ở chỗ kích thước của nó rất nhỏ, chỉ hơn 1MB và lại miễn phí . Miranda IM cũng có hỗ trợ History lưu trữ những đoạn chat của bạn, để xem lại khi cần thiết.

http://vn.coo.vn/haunguyen/1989/MirandaPortable.rar

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: