Cho đến ngày nay thì từ điển Lạc Việt vẫn tỏ ra sự tiện ích của mình trong công việc và học tập. Cứ hễ nhắc đến từ điển thì hầu như mọi người đều nghĩ ngay đến Từ điển Lạc Việt với một thái độ tin dùng. Nhưng ngặt nỗi đó lại là bản từ điển phải trả tiền. Trong phiên bản mà tác giả giới thiệu trong bài viết bao gồm 4 từ điển: Anh-Việt, Việt-Anh, Anh-Anh, Tin học với dung lượng khá nhỏ gọn nhưng cũng đầy đủ tính năng so với phiên bản đầy đủ cài đặt trên máy tính.


Tải về dùng tại: http://www.zshare.net/download/4929284306c94c/

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: