Mình thấy con gái dạo này cũng vào quán rượu uống và nhậu như con trai. Nhất là con gái làm kinh tế sau giờ tan sở còn phải đi mời cơm, tiệc và ai cũng phaỉ biết uống chút chút. Mà nhất là ai buồn laị càng hay uống hơn.
Con gái cũng uống cũng nhâụ và cũng say. Thế có được không?
Mình thấy ko đẹp mắt cho lắm nhưng người uống đều nói con trai có quyền thì con gái cũng thế. Mọi người nghĩ sao?