Có một nữ điệp viên trong một lần đi làm nhiệm vụ không may bị phía đối phương bắt ..

Chúng dùng mọi nhục hình tra khảo nhưng cô nhất định không khai một lời nào.
Thế là chúng đành dùng đến một biện pháp cuối cùng là cưỡng hiếp cô.

Một tên đầu sỏ hý hửng cởi quần áo ra và show hàng trước mặt cô và quát lớn:

- Khai không?

Cô điệp viên không trả lời chỉ quay mặt đi chổ khác.

Hắn tức quá bước lại gần thêm hỏi tiếp.

Bây giờ thì sao, có khai không?
Cô lập tức trả lời: ..........dạ. dạ., khai quá, khai lắm.....