Bộ sưu tập rất nhiều loại Font chữ phục vụ các như cầu như: Soạn thảo Văn bản, Thiết kế đồ họa, Flash … Rất cần thiết cho mọi người.

1, Tuyển tập Font Việt Nam các loại:
- Dung lượng: 36,9 MB
- Số lượng: Khoảng 1500 Font
- Loại: Vn, VNI, BK …
http://files.myopera.com/langtu_lang...ontVietNam.rar
Lưu ý: Nếu bạn không cài đặt trực tiếp được hãy sử dụng Winrar giải nén File EXE ra và chép vào thư mục Font trong thư mục Windows.


2, Tuyển tập Font VNI:
- Dung lượng: 2,6 MB
- Số lượng: Trên 100 font
http://files.myopera.com/langtu_lang...ft/VNIfont.rar


3, Tuyển tập Font Thư pháp:
- Dung lượng: 1,18 Mb
- Số lượng: Trên 30 font
- Loại: VNI, BK
http://www.mediafire.com/?z51omugzffe


4, Tuyển tập Font Christmas:
- Dung lượng: 3,89 Mb
- Số lượng: 55 font
http://www.mediafire.com/?qm5ykzmjlmj


5, Font Collection:
- Dung lượng: 307 Mb
- Số lượng: 12.300 Font


Lời khuyên: Bộ sưu tập này làm dạng AutoPlay nên giải nén rất lâu, cách tốt nhất là bạn chỉ nên chạy nó sau đó vào Run - gõ lệnh %temp% , vào thư mục tạm của chương trình (ir_ext_temp) và Copy lại thư mục Docs chứa tất cả các Font để lưu trữ ra nơi khác.

http://www.mediafire.com/?15zolygtiim
http://www.mediafire.com/?j4njz2qyrmy
http://www.mediafire.com/?mnr0tjdmilz
http://www.mediafire.com/?ezytdjuqnyt
http://www.mediafire.com/?2m0iftex2ls
http://www.mediafire.com/?il3ylwmkoim6, Design Font Collect:


- Dung lượng: 11,64 Mb
- Số lượng: 302 font
http://www.mediafire.com/?nninolzymen


7, Best Commercial Fonts:


- Dung lượng: 6,55 Mb
- Số lượng: 365 font
http://www.mediafire.com/?adnyc2nkmyq


8, GreatWeb Logo Fonts:- Dung lượng: 9,3 Mb
- Số lượng: Trên 300 font
http://www.mediafire.com/?rleujrojkdd


9, Famous Web Font:


- Dung lượng: 7,96 Mb
- Số lượng: Trên 500 font
http://www.mediafire.com/?mtdzn4tmjly


10, Royalty fonts:
- Dung lượng: 16,8 Mb
- Số lượng: 669 font
http://www.mediafire.com/?zmmytygymjj


11, GoogleFont:
- Dung lượng: 162kb
- Số lượng: 4 font
http://www.mediafire.com/?zyzk2oglqwy


12, Template Monster Fonts:
- Dung lượng: 3,03 Mb
- Số lượng: 113
http://www.mediafire.com/?z2qa0lybz2z


13, Graffiti Fonts:


- Dung lượng: 6,4 Mb

http://www.mediafire.com/?njdnimiy4hj


14, Comicraft Fonts:


- Dung lượng: 7,7 Mb
- Số lượng: 280 font
http://www.mediafire.com/?4ndlmaoj1ck


15, Studio Typo Fonts:

http://www.mediafire.com/?zwyueymq4nq


16, SudtiPOS Font:
- Dung lượng: ~90Mb


17, Tuyển tập các Font chữ đẹp:

* Phần I:
- Dung lượng: 21,79 Mb
- Số lượng: 841 font
http://www.mediafire.com/?myy2zdzowl0

* Phần II:
- Dung lượng: 13,46 Mb
- Số lượng: Trên 300 font
http://www.mediafire.com/?ed35t4m3mt4

Nguồn: langtulangthang


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: