Bộ sưu tập hơn 400 Emoticons động với nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh rất dễ thương.
Các Emoticons được phân chia thành viều chủ đề như: thể hiện tình cảm, các hoạt động thể thao, các hình ảnh con vật …
Với bộ sưu tập này chắc chắn các bài viết, entry của các bạn sẽ thêm phần sinh động, độc đáo và dễ thương.
Download

Nguồn: langtulangthang