Một bệnh nhân tâm thần nằm trên giường hát, hát một lúc, bèn úp nguời lại hát tiếp.

Bác sĩ hỏi:

- Mày hát thì hát, sao lại lật người lại làm chi chứ ?

Bệnh nhân:

- Ðồ ngu, mặt A hát xong đương nhiên phải tới mặt B chứ.=============

Năng khiếu bẩm sinh
Cô giáo hỏi một học sinh:

- Em học được ở đâu mà viết lắm lỗi chính tả thế này?

- Thưa cô, cái đó không thể học được vì đó là do năng khiếu ạ.
o O o


Cô giáo hỏi một học sinh lớp 1:

- Em có biết sau chữ "A" là chữ gì không?

- Thưa cô, là tất cả những chữ còn lại ạ.