CD Album Vol.1 "MÃI YÊU" do FaFilm - Phương Nam phim phát hành tháng 05 / 2001.

Mãi yêu : http://www.box.net/shared/4uy9t978g4
Yêu dại khờ : http://www.box.net/shared/zcedi8ckzy
Hai mươi : http://www.box.net/shared/e72rnrs5ty
Tình mơ : http://www.box.net/shared/zcrjt4c26x
Nhé anh : http://www.box.net/shared/n0fhhx3v8n
Em của tôi : http://www.box.net/shared/abraq11df8
Sóng : http://www.box.net/shared/rac6ooi554
Bài ca đêm : http://www.box.net/shared/dux3tpgy9c
Hãy nói với em : http://www.box.net/shared/tud064x0qx
Khúc nhạc tình yêu : http://www.box.net/shared/gtckak7k1n
Tóc nâu môi trầm : http://www.box.net/shared/u2q7uk0kkr
Tình em ngọn nến : http://www.box.net/shared/lp9lyy92yx