Dùng chuột để di chuyển các trang phục, giày, găng đấm bốc và cả mũ cho nữ võ sĩ xinh đẹp.VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...