Dùng phím lên xuống trái phải để di chuyển xe, đâm vào các cọc tiêu trên đường nhưng tuyệt đối tránh những cây trên đường.