Thay ToolBar Mới Cho IDM -Hot ---->
Đã đã quá quen và nhàm với toolbar của IDM cũ . Hãy thay cái mới sài cho sốc nè . Cái này hàng chính hãng à do IDM làm ra chớ không phải chế !

Cách thay đổi :
1:/ Download file Zip về !
2:/ Giải nén cho vào IDM Root Folder \ < Toolbar > - (c:\program files\internet download manager\Toolbar )
3:/ Khởi động lại IDM vào View->Toolbar menu để thay đổi !

1:/ Lucky2 Toolbar :Link: http://www.internetdownloadmanager.c...bar/lucky2.zip

2:/
Kiti :Link:
http://www.internetdownloadmanager.c...olbar/kiti.zip

3:/
Koushik Halder Toolbar (Made by Koushik Halder)
Link:
http://www.internetdownloadmanager.c...Koushik_tb.zip

4:/ Round Buttons
Link:
http://www.internetdownloadmanager.c...bar/round3.zip

5:/
Lucky ToolbarLink:
http://www.internetdownloadmanager.c...lbar/lucky.zip

6:/
Mosi Modern XP (Made by Mostafa Rezaee)
Link:
http://www.internetdownloadmanager.c...oolbar/mmx.zip

7:/ AM-Skin (Made by Asker Mager)Link:
http://www.internetdownloadmanager.c...lbar/skin2.zip

8:/ Blue Arrow (Made by Mahdi Yousefi)Link:
http://www.internetdownloadmanager.c...toolbar/ba.zip

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: