- Ebook có dạng .DOC .RTF sử dụng Microsoft Word (trong bộ Office) hoặc WordPad (có sẵn trong Windows).
- Ebook có dạng .CHM sử dụng chương trình có sẵn trong Windows.
- Ebook có dạng .HLP sử dụng WinHelp (có sẵn trong WindowsXP).
- Ebook có dạng .PDF sử dụng Foxit Reader:
http://www.mediafire.com/download.php?mz1e11xqhmz

- Ebook có dạng .DJVU sử dụng DJDV plugin:
http://www.mediafire.com/download.php?csnymgjjwgh

- Ebook có dạng .PDB sử dụng iSilo:
http://www.mediafire.com/download.php?dmgtmpuc5kz

- Ebook có dạng .PRC sử dụng MobilePocket Reader:
Portable:http://www.mediafire.com/download.php?ysx58mtpksfSetup:http://www.mobipocket.com/en/Downloa...derDesktop.asp

- Ebook có dạng .RGO sử dụng RepliGo:
http://www.mediafire.com/download.php?jm0enc9kjjm

- Ebook có dạng .LIT sử dụng Microsoft Reader:
http://www.mediafire.com/download.php?1zdln3jqp6o