Thơ là một hình thức nghệ thuật dùng từ, dùng chữ trong ngôn ngữ làm chất liệu, và sự chọn lọc từ cũng như tổ hợp của chúng được sắp xếp dưới một hình thức lôgíc nhất định tạo nên hình ảnh hay gợi cảm âm thanh có tính thẩm mỹ cho người đọc, người nghe. Từ thơ thường được đi kèm với từ câu để chỉ một câu thơ, hay với từ bài để chỉ một bài thơ. Một câu thơ là một hình thức câu cô đọng, truyền đạt một hoặc nhiều hình ảnh, có ý nghĩa cho người đọc, và hoàn chỉnh trong cấu trúc ngữ pháp. Một câu thơ có thể đứng nguyên một mình. Một bài thơ là tổ hợp của các câu thơ. Tính cô đọng trong số lượng từ, tính tượng hình và dư âm thanh nhạc trong thơ biến nó thành một hình thức nghệ thuật độc đáo, tách biệt hẳn khỏi các hình thức nghệ thuật khác. (vi.wikipedia.org)
Tục ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền. Nội dung tục ngữ thường phản ánh những kinh nghiệm về lao động sản xuất, ghi nhận các hiện tượng lịch sử xã hội, hoặc thể hiện triết lý dân gian của dân tộc. (vi.wikipedia.org)
Cấu trúc:- Tên sách - Tên tác giả - Định dạng - Người đóng gói, biên soạn Ebook
Bản thảo một đời - Cao Thoại Châu - *PDF - VDCMedia
Cổ thi tác dịch - *PDF - VDCMedia
Đường Thi nhất bách thủ (100 Bài Thơ Đường) - Nguyên Bản + Phiên Âm + Dịch Thơ - *PDF
Kho tàng Ca dao người Việt - *PDF - VDCMedia
Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu - *PDF - VDCMedia
Tuyển tập thơ Xuân Diệu - *PDF - VDCMedia
Tuyển tập thơ Hồ Xuân Hương - *PDF - VDCMedia
Thơ và Giai thoại Nguyễn Bính - *CHM - langtulangthang
nguồn: langtulangthang