Số lượng: 30 ebook
Cấu trúc: - Tên sách - Tên tác giả - Định dạng - Người đóng gói, biên soạn Ebook

Tập truyện Mực Tím -*PDF - VDCMedia
Tập truyện ngắn của các cây bút trẻ -*PDF - VDCMedia
Tuyển tập truyện nước ngoài - Làm đàn ông -*PDF - VDCMedia
Tuyển tập truyện ngắn Băng Sơn -*PDF - VDCMedia
Tuyển tập truyện ngắn Dương Bình Nguyên - *CHM - Cackebong
Tuyển tập truyện ngắn Dương Thụy - *CHM - Cackebong
Tuyển tập truyện ngắn Đàm Huy Đông - *CHM - Cackebong
Tuyển tập truyện ngắn Đoàn Thạch Biền - *CHM - Cackebong
Tuyển tập truyện ngắn Đồng Sa Băng - *CHM - Cackebong
Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao - santseiya *PRC - TVE
Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp -*PDF - VDCMedia
Tuyển tập truyện ngắn Nguyên Hương - *CHM - Cackebong
Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Minh Châu - emeien_13 - *CHM
Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh -*PDF - VDCMedia
Tuyển tập truyện ngắn Nhật Tuấn -*PDF - VDCMedia
Tuyển tập truyện ngắn nhiều tác giả 1 (300 truyện) - *CHM - Cackebong
Tuyển tập truyện ngắn nhiều tác giả 2 - *CHM - Cackebong
Tuyển tập truyện ngắn Phạm Hổ -*PDF - VDCMedia
Tuyển tập truyện ngắn Phan Hồn Nhiên - *CHM - Cackebong
Tuyển tập truyện ngắn Phan Thanh Quế -*PDF - VDCMedia
Tuyển tập truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh - *CHM - Cackebong
Tuyển tập truyện ngắn Thái Bá Tân -*PDF - VDCMedia
Tuyển tập truyện ngắn Thảo Hảo - *CHM - Cackebong
Tuyển tập truyện ngắn Trần Đình Long -*PDF - VDCMedia
Tuyển tập truyện ngắn Võ Thị Hảo - *CHM - Cackebong
Thân phận ma trơi - Nguyễn Thụy Long - *CHM - Cackebong
Truyện cực ngắn nhiều tác giả - *CHM - Cackebong
Truyện cười chọn lọc Việt Nam - *CHM - Cackebong
Truyện dân gian Việt Nam - Trạng Quỳnh - *CHM - Cackebong
Truyền thuyết Việt Nam - *PRC - TVE
Nguồn: langtulangthang