Ai cũng biết cơ bản Tiếng Anh có hai loại là theo chuẩn người Anh và theo chuẩn người Mỹ. Nhưng do trình độ giáo viên cũng như mọt vài lý do khác mà chúng ta không theo học được chuẩn mà mình cần hoặc tệ hơn là không phân biệt được luôn. Neu thế thì hãy download chương trình này về mà bồi dưỡng thêm hoặc chia sẻ cùng mọi người nhé!

Tiếng Anh có 6 cấp độ, cấp một thấp nhất và cấp 6 cao nhất (buồn quá cấp 4 rùi nên không cần xài )
Rosetta Stone v3.2 English - (American and British Level 1-2-3)
RS | ISO ımage | 1.4 GB
Bản cài :

Gói American
Code:
http://rapidshare.com/files/163234818/English_American.part01.rar 
            http://rapidshare.com/files/163237793/English_American.part02.rar 
            http://rapidshare.com/files/163240820/English_American.part03.rar 
            http://rapidshare.com/files/163243781/English_American.part04.rar 
            http://rapidshare.com/files/163246477/English_American.part05.rar 
            http://rapidshare.com/files/163249030/English_American.part06.rar 
            http://rapidshare.com/files/163251612/English_American.part07.rar 
            http://rapidshare.com/files/163254032/English_American.part08.rar 
            http://rapidshare.com/files/163256532/English_American.part09.rar 
            http://rapidshare.com/files/163258941/English_American.part10.rar 
            http://rapidshare.com/files/163261179/English_American.part11.rar 
            http://rapidshare.com/files/163262707/English_American.part12.rar
Gói British
Code:
http://rapidshare.com/files/163319488/English_British.part01.rar 
            http://rapidshare.com/files/163324091/English_British.part02.rar 
            http://rapidshare.com/files/163327672/English_British.part03.rar 
            http://rapidshare.com/files/163331385/English_British.part04.rar 
            http://rapidshare.com/files/163334939/English_British.part05.rar 
            http://rapidshare.com/files/163338858/English_British.part06.rar 
            http://rapidshare.com/files/163342612/English_British.part07.rar 
            http://rapidshare.com/files/163346215/English_British.part08.rar 
            http://rapidshare.com/files/163356324/English_British.part09.rar 
            http://rapidshare.com/files/163349967/English_British.part09.rar 
            http://rapidshare.com/files/163360533/English_British.part10.rar 
            http://rapidshare.com/files/163364579/English_British.part11.rar 
            http://rapidshare.com/files/163366766/English_British.part12.rar


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: