StartUp Faster ! là một công cụ cách mạng làm cho máy tính của bạn khởi động nhanh hơn nhiều.

Tác dụng
- Nó giúp tiết kiệm thời gian cho bạn trọng việc khởi động máy tính:
StartUp Faster làm giảm thời gian tải của Windows, bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian mỗi khi bạn khởi động lại máy tính. Thậm chí nếu bạn đang sử dụng một máy chậm chạp thì khi sử dụng bạn sẽ tìm thấy máy tính của bạn có hiệu suất sử dụng nhanh hơn ít nhất 2 lần
- Bảo vệ đĩa cứng của bạn
Nếu bạn cài đặt chương trình thường xuyên làm cho danh sách của bạn là đầy với các chương trình làm cho cho đĩa cứng chạy ‘công suất cao. StartUp Faster! có hiệu quả làm giảm tải hoạt động đĩa cứng, cũng như làm giảm tiếng ồn đĩa.

- Quản lý các danh sách khởi động:
Ngoài ra, còn có thêm một vấn đề: khi bạn đã xóa bỏ soft nhưng nó vẫn sẽ để lại một số chương trình khởi động liên kết trong nhóm , ngay cả khi các chương trình đã được gỡ cài đặt. Startup Faster! có thể tìm thấy và loại bỏ những liên kết chết. Bạn cũng có thể tự tay loại bỏ hoặc thêm bất cứ chương trình để khởi danh sách của bạn
Startup Faster! is a revolutionary tool that makes your computer startup much faster; it can even protect your hard disk from sudden crash. Ever wondered why your top-speed computer looks like a 286 while booting Windows? Now it’s not a problem!
Save time
Startup Faster! greatly reduces the loading time of Windows, it saves you a lot of time every time you restart. Even if you are using a slow machine, you will find your computer is performing at least 2 times faster.
Protect your hard disk
Perhaps you’ve heard that mass read and write of hard disk within short time can do great harm to hard disk, actually that’s one reason that caused hard disk to crash. If you install programs often and your startup list is filled with various programs, the risk will get higher. for the hard disk is running its’ capacity. Startup Faster! effectively reduces the loads of hard disk, as well as reduces the disk noise. Try Startup Faster! once and you will see the difference!
Manage the startup list
It’s not an easy job to run programs in a certain order without Startup Faster!. The order is important in some cases, since some programs depend on other programs so they must be launched in order. Another example, launching smaller program first will get systemto be ready faster.
There’s also another common problem: some programs leave dead links in startup groups and registries, even if the programs were uninstalled. Startup Faster! can find and remove these dead links. You can also manually remove or add any program to your startup list. With Startup Faster! you take full control.

Homepage


Download Startup Faster 3.0.4.0

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: