Một số trường hợp các bạn không mở được file flash cho dù trước đó đã cài Flash Player rồi như hình bên dưới.Khi các bạn cài sẵn Flash Player thì trong Profile có sẵn một file settings.sol. File này sẽ liệt kê 1 số partition chứa file flash. Mặc định thì file này chỉ hỗ trợ 1 số partition. Ví dụ file flash của bạn nằm trong ổ …. Z: thì không mở được. Khi đó bạn phải dùng 1 phần mềm có tên Sol Editor để chỉnh lại file settings.sol này rồi copy vào đúng thư mục của nó.
Windows XP : C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys
Windows Vista : C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys


Download phần mềm Sol Editor.Download file mẫu.
Mình đã tạo sẵn file có sẵn, khá đầy đủ. Bạn có thể không cần dùng phần mềm mà chỉ cần copy file này vào đúng thư mục là OK!

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: