Có một thủ thuật khá thú vị mà ít người biết đến, nó cho phép ta thêm một đoạn text bất kỳ lên thanh Taskbar trên desktop.
Bạn có thể tận dụng chức năng này để hiển thị tên máy tính, tên bạn hay một lời nhắc nhở nào đó. Sau đây là cách thực hiện:

- Vào My Computer, duyệt đến một ổ đĩa cứng bất kỳ, nhấn chuột phải, chọn New Folder.
- Đặt tên cho thư mục vừa tạo là đoạn text bạn muốn hiển thị.
- Nhấp chuột phải lên thanh Taskbar, chọn Toolbars New Toolbar.
- Ở cửa sổ New ToolBar hiện ra, bạn duyệt đến thư mục vừa tạo, nhấn OK. Vậy là xong, đoạn text mà bạn muốn đã được "gắn" lên thanh Taskbar.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: