Bài này cũ rồi nhưng thấy vẩn hay nên post lại cho mọi người thưởng thức.... Đây là sự thật từ China 100% nhé... chú thích thêm là tÊN này bị tâm thần E

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: