Download:
Hãy vào VIP để lấy link trực tiếp
Code:
Letitbit.net
http://letitbit.net/download/035bc255048/P...DVDRip.avi.html

Vip-file.com
http://vip-file.com/download/035bc2998187/...DVDRip.avi.html

Sms4file.com
http://sms4file.com/downloadvip/035bc29981...DVDRip.avi.html

Rapidshare.com
http://rapidshare.com/files/158612597/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part01.rar
http://rapidshare.com/files/158612663/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part02.rar
http://rapidshare.com/files/158612711/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part03.rar
http://rapidshare.com/files/158612774/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part04.rar
http://rapidshare.com/files/158612847/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part05.rar
http://rapidshare.com/files/158612912/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part06.rar
http://rapidshare.com/files/158612992/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part07.rar
http://rapidshare.com/files/158613063/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part08.rar
http://rapidshare.com/files/158613168/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part09.rar
http://rapidshare.com/files/158613256/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part10.rar
http://rapidshare.com/files/158613369/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part11.rar
http://rapidshare.com/files/158613446/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part12.rar
http://rapidshare.com/files/158613514/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part13.rar
http://rapidshare.com/files/158613631/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part14.rar
http://rapidshare.com/files/158613651/Privet.jack.2008.P.DVDRip.part15.rar