Một băng cướp nọ đang đêm bẻ khóa vào cướp một ngân hàng . Quái thật, mở các két sắt ra chẳng thấy tiền mà chỉ thấy toàn những lọ sữa chua. Mệt, đói và tức lộn cả ruột, trùm băng cướp ra lệnh " Chúng mày phải quyết ăn bằng hết sữa chua cho bõ ghét nhé ! " . Sáng hôm sau tờ báo địa phương chạy dòng tít lớn " Ðêm qua ngân hàng tinh trùng vừa bị đánh cắp sạch sẽ.