Hiện nay mem VNM tăng quá nhanh . BQT cũ thì đa số bận việc cho nên VNM sẽ mỡ thêm đợt tuyển Mod lần 2

Điều kiện tham gia BQT :

- Gia nhập web ít nhất 1 tháng
- Có hơn 50 bài viết ở box mình muốn quản lý

Chưa có KN sẽ dc hướng dẫn

Quyền lợi :

- Vào box VIP
- Vào box BQT. Được chia xẽ tài nguyên boxxx BQT
- Tham gia vào các hoạt động offline và định hướng phát triển cho web