KHI KILL GHOST ! BẠN THƯỜNG BỊ TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG TẠP ÂM NHƯ TIẾNG BƯỚC CHÂN ĐỒNG ĐỘI, TIẾNG SÚNG , RADI0, MÌN ...VV LÀM MẤT ĐI KHẢ NĂNG XÁC ĐỊNH NHỮNG CHÚ GHOST
BẠN LÀM NHƯ SAU : VÀO THƯ MỤC MẶC ĐỊNH LÀ C:\Program Files\VTCGame\Dot Kich\rez\Snd2\korean\message OPEN CÁC DEL CÁI FILE ÂM THANH CỦA GR XONG LẠI VÔ MẶC ĐỊNH SAU :C:\Program Files\VTCGame\Dot Kich\rez\Snd2\korean\radio DEL CÁC FILE RADIO CỦA GR VÔ GAME ! KHẢ NĂNG XÁC ĐỊNH GHOST CỦA BẠN TĂNG LÊN ĐÁNG KỂ

ANH EM CÓ AI KHÔNG THÀNH CÔNG THÌ THÔNG CẢM ! VÌ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ÍT ỎI NÊN MÌNH CHỈ LÀM DC VẬY THÔI ! ANH EM CỨ TÌM TRONG CÁI THƯ MỤC Snd2 CÁC FILE VỀ GHOST THÊM NHÉ CÁI TRÊN CHỈ HẠN CHẾ DC 80% ÂM THANK THÔI

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: