Bạn có muốn win XP có 1 giao diện đen huyền hấp dẫn như vầy không?---Download cái này về.

---Cài đặt lên (Chỉ next---> finish) thôi.

---Sau khi cài đặt thành công, bạn trở về màn hình Desktop, nhấp phải chuột lên vùng trống của màn hình, chọn Properties.

---Trong hộp thoại Properties, chọn thẻ Theme. Di chuyển xuống dưới, mục Theme, bạn chọn Zune và OK để kết thúc.---Bây giờ chỉ việc thưởng thức giao diện mới.