Track List:
01 Bụi bay vào mắt (Quang Huy - Hamlet Trương)
02 Tình yêu cao thượng (Hamlet Trương)
03 Đêm (Hamlet Trương)
04 Sai thêm sai (Hamlet Trương)
05 Yêu không hối tiếc (Hamlet Trương)
06 Nước trong nguồn (Quang Huy)
07 Nợ ai đó cả thế giới (Quang Huy - Hamlet Trương)


Download Full album

http://www.box.net/shared/lvbnxry0w0