.::Shotgun Stories (2007) DVDRip XviD::.

Bộ phim kể về mối thù giữa hai em cùng cha khác mẹ xảy ra khi cha họ chết
Download:
http://rapidshare.com/files/152233144/Shotgun.Stories.2007.DVDRip.XviD…
http://rapidshare.com/files/152233186/Shotgun.Stories.2007.DVDRip.XviD…
http://rapidshare.com/files/152233176/Shotgun.Stories.2007.DVDRip.XviD…
http://rapidshare.com/files/152233121/Shotgun.Stories.2007.DVDRip.XviD…
http://rapidshare.com/files/152233164/Shotgun.Stories.2007.DVDRip.XviD…
http://rapidshare.com/files/152233170/Shotgun.Stories.2007.DVDRip.XviD…
http://rapidshare.com/files/152233172/Shotgun.Stories.2007.DVDRip.XviD…
http://rapidshare.com/files/152232202/Shotgun.Stories.2007.DVDRip.XviD…
Link dự phòng:
Code:
http://www.fast-load.net/index.php?pid=1f33c4cb5160315c019a0ae0c02af2a3
http://www.fast-load.net/index.php?pid=7a5dfd5270f89e2dca2344d060f4178f
http://www.fast-load.net/index.php?pid=ced9f53d7b267f46e637e1b930a1bdca
http://www.fast-load.net/index.php?pid=265bd5f6331248f07af0a32cbff10d7a
http://www.fast-load.net/index.php?pid=9d830cbb6793c30f95e23899067a2231
http://www.fast-load.net/index.php?pid=6500da35de5ffd01bfa6a00d54bb88d2
http://www.fast-load.net/index.php?pid=ec19bb2973dc66b06ea67cf763b38c7c
Code:
http://netload.in/dateic802269fae0302605c76c66ae9a00ac8/S. MtbX.part1.rar.htm
http://netload.in/datei9e26149cd65c28221b22c6272682480c/S. MtbX.part2.rar.htm
http://netload.in/dateif8857645f091b4e785f215b4b5f5cd5a/S. MtbX.part3.rar.htm
http://netload.in/datei41f2df85b258d671f4e0bebe2437ae61/S. MtbX.part4.rar.htm
http://netload.in/datei9a278452223da69dbfbcecc4d1e1acaa/S. MtbX.part5.rar.htm
http://netload.in/datei5628f2673d3b551a0127b8f9ad6980e6/S. MtbX.part6.rar.htm
http://netload.in/datei009c29adc1aadf4a38f45255f8e2ca15/S. MtbX.part7.rar.htm
http://netload.in/dateie9b80363bd8781725546eaf22e3fba7e/S. MtbX.part8.rar.htm
Code:
http://www.filefactory.com/file/1f4da2/
http://www.filefactory.com/file/c52803/
http://www.filefactory.com/file/a252b1/
http://www.filefactory.com/file/08e892/
http://www.filefactory.com/file/dec346/
http://www.filefactory.com/file/e496db/
http://www.filefactory.com/file/53a076/
http://www.filefactory.com/file/36e0db/