Hãy bắn tất cả các vật đang di chuyển trước mặt bạn, hãy canh cho chính xác nhé bạn


VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...