Corel WinDVD 9 Plus là một trình chơi nhạc và xem phim DVD tuyệt vời.Corel WinDVD 9 Plus sẽ cải thiện chất lượng hình ảnh và âm thanh của đoạn DVD rất rõ rệt.

Giao diện đẹp, tính năng chuyển đổi và nhiều tính năng nổi bật khác sẽ cho bạn thấy sự khác biệt của phiên bản cuối này.

Link down
http://www.corel.com/akdlm/6763/down...ray/WinDVD.exe

Serial Number/Purchase Key
Dear Valued Customer,

Thank you for placing your order with the Corel Store. Please save this email for future reference as it contains important information that you may need should you have any questions about your order.

Product: WinDVD 9 Plus Blu-ray

Serial Number/Purchase Key: WV09WRX-0005823-EVX

WinDVD 9 Plus Blu-ray 2 Year Download Insurance

Please Note:

A purchase key may not be required for some products. If a purchase key is listed for your product, please enter the purchase key when prompted and follow the instructions to activate the product. Please be sure to enter the purchase key exactly as shown above.

Your serial number may also be known as a "Purchase Key", "Activation Key", "License Key" or an Unlock Key".

Customers who have purchased download insurance can re-download the electronic version of the product at any time and no immediate action is required. If you have not purchased download insurance, you will have 30 days to download and install your product.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: