Hôm qua có người tâm sự với mình chuyện tình cảm của bạn ấy, bạn ấy hỏi mình làm cách nào để quên một người...tôi đã trả lời là : " đừng quên gì cả , đó là kỉ niệm, đó là tình cảm của mình , dù muốn củng ko cách nào quên dc ...". Nhưng chợt nghỉ lại mình thì cảm thấy rằng bản thân mình củng thật sự rất muốn quên đi quá khứ đó, mổi lần đi đến đâu mà cả hai đã từng qua, nghe 1 bài hát mà mình đã từng cùng hát , hay chợt một cơn mưa nhỏ thì cho dù ko muốn mình vẩn....Thực ra mình rất muốn trách cứ 1 ai đó nhưng nghỉ mãi thì củng chẳng ai ngoài bản thân mình để mà trách , mà giận...Nhiều năm trôi qua, theo thơi gian tôi đã tìm quên nơi vài người con gái nhưng tiô chợt nhận ra mình đang đem sự buồn bả của mình đến cho nhửng người khác, chấm dứt tất cả tôi quay về sự cô đơn và lại hiện lên chuyện củ và tôi vẩn...Dù là một người con trai nhưng ko cách nào ngăn dc cảm xúc của bản thân và nó trào ra khi tôi chỉ có một mình, nụ cừi như một thói quen dã tạo mà nó vốn có. Tôi phải làm gì đây....?