.::Corel Paint Shop Pro Photo X2 v12 Portable ::.


Corel Paint Shop Pro tiếp tục đặt tiêu chuẩn cho ảnh hợp lý, soạn thảo chuyên nghiệp. Phiên bản này dựa vào trên nền Paint Shop Pro và được sáng tạo với một bộ mới những đặc tính Phương tiện truyền thông Nghệ thuật, chuyên nghiệp bức ảnh soạn thảo những công cụ, và những khả năng thiết kế đồ thị chính xác. Phiên bản này cũng những đặc tính vài sáng kiến công nghiệp mà rất giảm bớt thời gian tiêu thụ trên những nhiệm vụ sản xuất. Soạn thảo những bức ảnh, tạo ra đồ họa, sự vẽ, sơn Và Náo nhiệt, Mọi thứ bên trong một môi trường không gian làm việc được biến thành chuyện cá nhân.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: