Qua một thời gian lục lọi, mình tổng hợp lại thành một sanh sách các câu hỏi & đáp thông dụng nhất về ngôi nhà mới Yahoo!Mash này mong giúp được các bạn masher mới vào nghề.


Hỏi: Giúp em làm mash với? Tạo mash như thế nào?


Trả lời: Nhờ bạn nào đã có Yahoo!Mash khởi tạo cho bạn một Yahoo!Mash mới. Sau khi đã có thư mời, bạn check mail và nhấp vào link khởi tạo để bắt đầu dùng Mash.
Hỏi: Đã xóa mash pet, làm sao để lấy lại?

Trả lời:Bạn vào http://mash.yahoo.com/gallery .php, nhấp chọn thẻ Y!Mash, tìm đến tên Mash pet, nhấp nút Grab it (lấy!), chọn tên của bạn, nhấp OK.

Hỏi: Làm sao để ấn module About me

Trả lời:Bạn thêm đọan code CSS này vào CSS của mash để ần module About me


#ypf-profile{
display: none;
}


đọan code css này dùng để hiện lại module About me

#ypf-profile{
display: block;
}

*** Sử dụng công cụ tạo CSS tự động để giúp bạn làm thủ thuật này dễ dàng! ***

Hỏi: hic! Làm Mash thấy ẹ quá! Làm sao làm nó nguyên vẹn lại như ban đầu??

Trả lời: Bạn tìm và click vào dòng Trang này hơi bị xấu (Tiếng Anh: This profile is fugly), nằm ở góc dưới cùng bên phải của trang Mash để xem mash ở trạng thái mặc định của nó.

Hỏi: Làm cách nào để tạo banner/ảnh top/ảnh chân cho Mash.

Trả lời: Bạn dùng CSS như sau:

- Tạo banner, ảnh top:

body {
background-image:url("http://vnmon.com/logo.gif");
background-position: top center;
background-repeat: no-repeat;
}


- Tạo ảnh chân cho Mash:

#colAA {
background-image:url("http://vnmon.com/logo.gif");
background-position: top center;
background-repeat: no-repeat;
}


Thay đổi đường dẫn http://vnmon.com/logo.gif bằng đường dẫn tới hình của bạn.Hỏi: Làm module trong suốt bằng cách nào?

Trả lời:

Bạn thêm đọan code này vào CSS của Mash

.mod x1{
opacity: 0.5;
filter:alpha: 80;
}


Thay đổi các giá trị 0.5 và 80 để xem sự thay đổi mức độ trong suốt của module trong trình duyệt Firefox và IE

*** Sử dụng công cụ tạo CSS tự động để giúp bạn làm thủ thuật này dễ dàng! ***

Hỏi: Nhúng một nhạc Flash vào Mash bằng cách nào??

Trả lời: Bạn dùng đọan code này post vào module hay Guestbook của Yahoo!Mash.

<embed src="http://www.vnmon.com/mash/media/clock.swf" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#ffffff" wmode="Transparent" allowscriptaccess="none" align="" height="100px" width="100px">


Thay đổi đường dẫn http://www.vnmon.com/mash/media/clock.swf đến đường dẫn tập tin flash của bạn.

*** Sử dụng công cụ tạo CSS tự động để giúp bạn làm thủ thuật này dễ dàng! ***

Hỏi: Tạo header cho tiêu đề module như thế nào?

Trả lời: Dùng code CSS dưới đây để tạo Header thật cool cho Mash

.hd {
padding: 0px 0px 0px 200px;
background-image:url("http://vnmon.com/logo.gif");
background-color:#ffffff;
background-position: top center;
background-repeat: no-repeat;
}


- Thay đổi giá trị #ffffff trong background-color:#ffffff; để thay đổi màu nên của Header.
- Thay đổi http://vnmon.com/logo.gif trong background-image:url("http://vnmon.com/logo.gif"); để thay đổi biểu tượng đứng trước tiêu đề.
- Thay đổi 200px trong padding: 0px 0px 0px 200px; để thay đổi khoản cách giữa tiêu đề và ảnh biểu tượng trước tiêu đề!Hỏi: Tạo thanh trượt cho Guestbook như thế nào?

Trả lời: Để tạo thanh trượt cho module Guestbook, các bạn thêm code sau:

#ypf-guestbook {
height: 500px;
overflow: auto;
}


- Thay đổi 500px trong height: 500px; để qui định chiều cao mặc địnhXem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: