Sau khi chứng kiến tận mắt cái chết của cha dưới tay của tên khát máu Sargon, chàng trai trẻ Mathayus quyết tâm luyện tập tại thung lũng Bò Cạp hòng trả thù cho cha mình. Sau đó, anh phải dấn thân vào một thế giới khác đầy nguy hiểm để có được thanh gươm có thể giết được Sargon. Liệu Mathayus có thể trả thù được cho cha?


Download:
CD1
BizHat:
http://uploads.bizhat.com/file/211624
http://uploads.bizhat.com/file/211596
http://uploads.bizhat.com/file/211600
'http://uploads.bizhat.com/file/211611
http://uploads.bizhat.com/file/211612
http://uploads.bizhat.com/file/211614
http://uploads.bizhat.com/file/211618
http://uploads.bizhat.com/file/211616

Megaupload:
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part1.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part2.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part3.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part4.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part5.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part6.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part7.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part8.rar

Rapidshare:
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part1.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part2.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part3.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part4.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part5.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part6.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part7.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD1_g3n_downarchive_.part8.rar


CD2
BizHat:
http://uploads.bizhat.com/file/211774
http://uploads.bizhat.com/file/211775
http://uploads.bizhat.com/file/211776
http://uploads.bizhat.com/file/211755
http://uploads.bizhat.com/file/211754
http://uploads.bizhat.com/file/211759
http://uploads.bizhat.com/file/211758
http://uploads.bizhat.com/file/211765

Megaupload:
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part1.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part2.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part3.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part4.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part5.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part6.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part7.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part8.rar

Rapidshare:
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part1.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part2.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part3.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part4.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part5.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part6.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part7.rar
TSK2.2008.DVDRip.XviD.CD2_g3n_downarchive_.part8.rar