.:zSoft Quick Web Photo Resizer 2.5.1.4::.


Khi post hình lên web, hẳn các bạn thường gặp trường hợp ảnh quá lớn, gây khó khăn với một đường truyền rỳa bò hiện nay. Nếu thế thì còn chờ gì nữa nào!!!
Download tại đây