Một hệ thống chậm ?
• Bị làm phiền bởi những lỗi DLL ?
• Bị khó chịu bởi liên miên những Blue Screens – Màn hình xanh ?
• Nhận được những thông điệp lỗi mà không biết tại sao ?

Bạn có biết rằng hầu hết những vấn đề này thật dễ sửa không ? Đừng có mà trả những kỹ thuật viên hàng đống tiền đối với vấn đề này , cái mà chính bản than bạn có thể dễ dàng sửa nó !

Vấn đề này ảnh hưởng đến tôi như thế nào ?

Mỗi thao tác hệ thống Microsoft Windows có một registry – nơi đăng ký . Hệ thống registry của bạn nắm giữ sức khỏe thông tìn về máy tính của bạn , vậy mà tại sao chúng ta luôn luôn nghe thấy từ người sử dụng sau khi sử dụng PC của họ trong khoảng thời gian ngắn, nó làm việc chậm hơn so với lúc trước. Đây là một phần những mục lỗi cái mà thực sự đã tồn tại trong registry của bạn , nó có thể tiếp tục sống bới vì những phần mềm bạn không sử dụng trong thời gian dài lại không được move đi một cách đúng đắn. Bằng cách move những mục lỗi này , bạn có thể tăng đáng kể việc thực thi PC của bạn

Tại sao RegistryFix?

Nhiều vị trí thực sự là những căn nguyên của hầu hết tình trạng rối loạn PC phổ biến .Chúng ta vừa xác định được những vị trí này , và việc quét giải phóng cho phép bạn quét những mục lỗi , cái mà có thể giúp cho PC của bạn có kết quả . Phần mềm sẽ nói cho bạn biết vùng mà những lỗi đang trú ngụ , và những lỗi tiềm tàng nào chúng có thể gây ra. Registryfix sẽ quét những lỗi có lien quan tới việc mục điều khiển ActiveX , DLL , những lỗi Windows Explorer , kết quả Windows installer , lỗi Internet Explorer, lỗi Iexpore và System32 , lỗi runtime và sự đa dạng của các mục hệ thống khác.

Chức năng:

*Quét và sửa các lỗi registry, các file thiếu (DLL, font hệ thống...)
*Quản lý các file khởi động
*Gỡ bỏ chương trình
*Tạo backup cho registry

RegistryFix 6.4 Full
http://www.mediafire.com/?uydnzynygxxRegistryFix 7.0 Full
http://www.mediafire.com/?ihwztsyygmt

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: