Gồm 6 phần, mỗi phần 10Mb
1 http://www.mediafire.com/?v4byzepm5j9
2 http://www.mediafire.com/?xkzpnon1nm1
3 http://www.mediafire.com/?idprmu4jgw3
4 http://www.mediafire.com/?w9w58zvvy3k
5 http://www.mediafire.com/?mc9ctngnvm2
6 http://www.mediafire.com/?mbckdzi04ig