Phạm Quỳnh Anh Vol.2 - Nợ Ai Đó Cả Thế Giới
Release Date: 30/07/2008
Label: Wepro Entertainment
Genre: Pop

Tracklist:
01 Bụi bay vào mắt (Quang Huy - Hamlet Trương)
02 Tình yêu cao thượng (Hamlet Trương)
03 Đêm (Hamlet Trương)
04 Sai thêm sai (Hamlet Trương)
05 Yêu không hối tiếc (Hamlet Trương)
06 Nước trong nguồn (Quang Huy)
07 Nợ ai đó cả thế giới (Quang Huy - Hamlet Trương)

Bonus DVD
Price: 45K/CD+DVD
Support artist !!!Code:
http://www.mediafire.com/?p2ly6sm5gyx