Shin : từng làm Mod của forum . nay quay về thì phục chức lại cho cậu này . Mong là làm việc đàng hoàng . Đừng con nít nữa

luonvui : Set cho bác thử việc ở box hình Á


Riêng 1 số anh em khác như huydam . molmoc tuy có thể hiện . Nhưng mức thể hiện đó chưa nhiều để xét duyệt lên Mod . Mong các bác cố gắng thêm

Chúc mừng 2 Mod mới nhé !!!