Đây là xứ Brazil, qua trăm năm lai giữa Mỹ trắng và nô lệ đen, hậu qũa là như thếXem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: