22/7/2008 . Hôm nay là ngày mình đính hôn trong Hotstep , chúng mình yêu nhau ngoài đời nhưng vì cách xa nhau quá nên chĩ luôn gặp nhau trên mạng mà thôi , Đễ dành lắm 2 đưá mình mới làm nên được 1 buỗi đính hôn mà chĩ có 2 đưá bên nhau . Anh sợ em buồn nên nói thứ 5 đám cưới đễ anh mời thêm bạn , em cũng đồng ý đúng 10h thứ 5 cữ hành hôn lễ .
23/7/2008 :
_ Ngày thứ 2 , anh đi mời mọi người đễ chuẫn bị đám cưới , mọi người chúc mừng cho anh và em , nhưng hôm nay sao ko thấy em lên mạng

24/5/2008 :
_ Hôm nay là ngày mình thành hôn , anh dậy thật sớm chuẫn bị tươm tất rồi ra đến tiệm , thật là may mọi người đến sớm và đông đều đến chúc phúc cho 2 ta rồi lên mạng lúc này là 9h chĩ còn 1 tiếng nưã là cữ hành hôn lễ 2 đưá mình cùng nhãy đễ chờ thời gian qua mau nhưng hỡi ôi ông trời quái ác chĩ còn đúng 15 phút nưã chúng ta là cuã nhau , thì anh lại bị cúp điện vưà chạy kiếm quán nào có điện , anh tìm hoài không thấy , trong lòng vưà tức vưà chạy nên anh sơ ý bị đụng xe ngoài ý muốn . ngươì ta chỡ anh về anh nằm 1 chỗ thì 11h5 có điện anh chạy lên lầu vớ ngay cái máy tính lên mạng thì .....Em đã không trên mạng . Bây giờ cho anh 1 câu xin lỗi nhé . Cho dù em có đánh anh cũng hok sao đâu ===>