.::Bidgood Picture Resize 5.5.19::.
* Chỉnh sửa và thêm những hiệu ứng vào những bức ảnh của các bạn với vài cú click đơn giản.
* Chuyển đổi? Tối ưu hóa? Thay đổi kích thước ảnh của các bạn trong một giao diện dễ sử dụng?
* Chia sẻ những bức ảnh của các bạn với những người khác qua email và slideshow dễ dàng, nhanh chóng?
Bạn sẽ tìm thấy tất cả ở đây!