Có anh chàng nhà báo cấp... thôn kia không làm sao phân biệt được giữa “hột” và “hạt”. Anh thường xuyên sử dụng lẫn lộn những từ này trong các câu thoại và viết.
Bạn bè thấy anh lúng túng với việc phân biệt “hột, hạt” họ mách cho anh một kinh nghiệm:
- Thường thì loại gì có vẻ to thì gọi là “Hột”, còn loại gì nhỏ thì gọi là “Hạt”.
Tuy nhiên người ta lại không nói rõ cho anh biết như thế nào là nhỏ, cỡ nào là to, so sánh với cái gì, cái gì là mốc. Làm anh rất khổ sở, mỗi lần nói đến “Hột” và “Hạt” là anh phải “tư duy” ghê lắm. Và vẫn sai như thường!
Một lần viết tiểu luận báo cáo với cấp trên về tình hình thôn, anh chàng nhầm lẫn lung tung cả:
Hạt vừng thì anh gọi là… hột vừng. Hạt cát thì biến thành… hột cát. Hột vịt lộn anh viết là… hạt vịt lộn.
Thế là anh chàng “nhà báo thôn” bị kiểm điểm nặng nề. Đọc giấy thông báo kiểm điểm, anh chàng ngẩng mặt lên trời than:
- Trời đã sinh ra “hột”, sao còn sinh ra... “hạt”?!