6 “điều lợi” khi hút thuốc lá
Chắc chắn khi hút thuốc lá bạn không chỉ có khả năng lớn được "gặp" một trong 6 trường hợp dưới đây, mà có khi nhiều hơn:
1. Khỏi cần nhạc Ráp, tấu hài
Ông ho sù sụ, “vui tai” cả nhà!

2. Chắc chắn chẳng sợ chết già
Chỉ năm mươi tuổi ông đà... xuôi tay!

3. Bởi vì chống gậy luôn tay
Chó không dám cắn, thật hay mọi bề!

4. Vòm họng và phổi rất “bền”
Luôn được xông khói, chẳng “bền” thì sao?

5. Buổi tối thì ngủ ngon sao
Miệng hôi, má khét... vợ nào lân la?

6. Kẻ trộm chẳng dám vào nhà
Tiền mua thuốc hết, thừa ra đồng nào?!

Sáu điều “lợi” ấy “tuyệt” sao
Bác nào đang hút, đọc vào chắc... “phê”!??(...