VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...Một dòng người từ Trong đêm thâu trống vắng .. Oán những tiếng bi ai vương trong sương khuya mịt mờ
Bàn chân mòn bụi đường chưa in đã khuất .. cành lá úa thân cây khô tàn xao xác hòa Gió trôi
Khóc cho thêm đau buồn họ tiễn chân ai ... Cứ bước đi miệt mài lòng sao vấn vương
Người trong xe kia .. chìm đắm trong giấc mộng .. bất động ....

Khóc .....!!! khóc cho 1 linh hồn ... Khóc Cho người đi thiên thu sầu .... Khóc cho Tôi về nơi đất sâu
Khóc ....!!!!! Khóc chi vì chính tôi .....Để mỗi đêm tôi đi tìm bóng tôi nơi nào ????
ahhhh ahhhhhhhh....

Gọi linh hồn từ trong đêm thâu mãi mãi .... Còn in dấu nơi tim tôi từng khúc hát cho tình yêu thiết tha !!!
Goi Linh hồn từ bao đêm mưa héo hắt ... Còn đâu bóng ai kia vòng tay buốt giá
Gió khuất sao mua khong tạnh lòng đất sâu kia thêm lanh .. Rồi bóng tôi nhẹ bay theo những áng mây hư vô
.. Với những cánh hoa trôi tan nơi bầu trời vừa hôm qua trên môi còn vui chén tình say

Khóc .....!!! khóc cho 1 linh hồn ... Khóc Cho người đi thiên thu sầu .... Khóc cho Tôi về nơi đất sâu
Khóc ....!!!!! Khóc chi vì chính tôi .....Để mỗi đêm tôi đi tìm bóng tôi nơi nào
ahhhh ahhhhhhhh....
Khóc .....!!! khóc cho 1 linh hồn ... Khóc Cho người đi thiên thu sầu .... Khóc cho Tôi về nơi đất sâu
Khóc ....!!!!! Khóc chi vì chính tôi .....Để mỗi đêm tôi đi tìm bóng tôi nơi nào
ahhhh ahhhhhhhh....
Một dòng người từ Trong đêm thâu trống vắng .. Oán những tiếng bi ai vương trong sương khuya mịt mờ
Bàn chân mòn bụi đường chưa in đã khuất .. cành lá úa thân cây khô tàn xao xác hòa Gió trôi