Những hành động trên Internet của bạn thường để lại một “đường mòn” – và thông qua đó bạn có thể bị theo dõi. “Đường mòn” này có thể gồm có các file cache, history trình duyệt và thông tin auto-complete, cookies, các URL đã được đánh vào,… Điều này có nghĩa là bất cứ ai đang sử dụng máy tính của bạn đều có thể dễ dàng biết được bạn đã và đang làm những công việc gì trực tuyến. Thậm chí trong một số trường hợp, có những Website còn có thể thu thập thông tin về nơi bạn ở và những gì bạn đã làm.

Free Internet Window Washer có thể khắc phục được vấn đề này và bảo vệ được sự riêng tư của bạn bằng cách xóa sạch sẽ các dấu vết này. Không chỉ remove các dấu vết hành động trên Internet mà nó còn có thể xóa các dấu vết của hành động trong ứng dụng mà bạn đã thực hiện như file nào đã mở gần đây trong các ứng dụng Microsoft Office. Nó cũng làm việc với nhiều trình duyệt khác nhau như Internet Explorer, Firefox, Netscape và Opera.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: