.::Talking Dictionary v7.1.0::.người Việt mình hay có thói quen đọc tiếng Anh như tiếng... Việt, nghĩa là viết sao đọc vậy, thành ra nhiều bạn tốt nghiệp 12, thậm chí ĐH mà chẳng nói được một câu giao tiếp ra hồn!
Hãy tập phát âm đúng ngay từ bây giờ nhé!
Download tại đây


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: