- Bố ơi,ngừơi ta bắt nạt con !

Hum hum, Ai dám bắt nạt con ta !!!

- Trời đất, người đâu mà xinh thế