Chào cả nhà
Nik:nhoc_baby_kute
giới tính: Nữ

Nhóc thấy nhóc có khả năng trong mọi lĩnh vực trên forum phim online. phim lẻ, box nhac, hình ảnh ....vvv.Nhóc cũng thường onl thường xuyên .Nhóc mong BQT xem xét để nhóc được lên mod để chứng tỏ khả năng của mình.Nhóc cũng muốn đưa vnmon phát triển.Thanks BQT