.:: The.Scorpion.King.2002.DVD5.720p.HDDVD.x264-hV ::.
http://www.imdb.com/title/tt0277296/

Sample:
http://rapidshare.com/files/125437294/TSKi00V-s-010.mkvdownload:

Code:
http://rapidshare.com/files/125429484/scr26kin4.part01.rar 
http://rapidshare.com/files/125429483/scr26kin4.part02.rar 
http://rapidshare.com/files/125429485/scr26kin4.part03.rar 
http://rapidshare.com/files/125429487/scr26kin4.part04.rar 
http://rapidshare.com/files/125429488/scr26kin4.part05.rar 
http://rapidshare.com/files/125430146/scr26kin4.part06.rar 
http://rapidshare.com/files/125430202/scr26kin4.part07.rar 
http://rapidshare.com/files/125430203/scr26kin4.part08.rar 
http://rapidshare.com/files/125430204/scr26kin4.part09.rar 
http://rapidshare.com/files/125430433/scr26kin4.part10.rar 
http://rapidshare.com/files/125430919/scr26kin4.part11.rar 
http://rapidshare.com/files/125430918/scr26kin4.part12.rar 
http://rapidshare.com/files/125430932/scr26kin4.part13.rar 
http://rapidshare.com/files/125431016/scr26kin4.part14.rar 
http://rapidshare.com/files/125431131/scr26kin4.part15.rar 
http://rapidshare.com/files/125431536/scr26kin4.part16.rar 
http://rapidshare.com/files/125431578/scr26kin4.part17.rar 
http://rapidshare.com/files/125431604/scr26kin4.part18.rar 
http://rapidshare.com/files/125431666/scr26kin4.part19.rar 
http://rapidshare.com/files/125431793/scr26kin4.part20.rar 
http://rapidshare.com/files/125432076/scr26kin4.part21.rar 
http://rapidshare.com/files/125432165/scr26kin4.part22.rar 
http://rapidshare.com/files/125432196/scr26kin4.part23.rar 
http://rapidshare.com/files/125432278/scr26kin4.part24.rar 
http://rapidshare.com/files/125432399/scr26kin4.part25.rar 
http://rapidshare.com/files/125432672/scr26kin4.part26.rar 
http://rapidshare.com/files/125432699/scr26kin4.part27.rar 
http://rapidshare.com/files/125432865/scr26kin4.part28.rar 
http://rapidshare.com/files/125433014/scr26kin4.part29.rar 
http://rapidshare.com/files/125433012/scr26kin4.part30.rar 
http://rapidshare.com/files/125433195/scr26kin4.part31.rar 
http://rapidshare.com/files/125433263/scr26kin4.part32.rar 
http://rapidshare.com/files/125433363/scr26kin4.part33.rar 
http://rapidshare.com/files/125433469/scr26kin4.part34.rar 
http://rapidshare.com/files/125433516/scr26kin4.part35.rar 
http://rapidshare.com/files/125433731/scr26kin4.part36.rar 
http://rapidshare.com/files/125433795/scr26kin4.part37.rar 
http://rapidshare.com/files/125433854/scr26kin4.part38.rar 
http://rapidshare.com/files/125434045/scr26kin4.part39.rar 
http://rapidshare.com/files/125434087/scr26kin4.part40.rar 
http://rapidshare.com/files/125434242/scr26kin4.part41.rar 
http://rapidshare.com/files/125434435/scr26kin4.part42.rar 
http://rapidshare.com/files/125434515/scr26kin4.part43.rar 
http://rapidshare.com/files/125434683/scr26kin4.part44.rar 
http://rapidshare.com/files/125434681/scr26kin4.part45.rar 
http://rapidshare.com/files/125434833/scr26kin4.part46.rar
password:scorpion


Ghi chú: Những phim chất lượng cao của tôi KHÔNG CÓ TIẾNG VIỆT, nhưng bù lại chất lượng khỏi lo, chỉ lo máy các bạn không đủ mạnh để xem thôi