Box nhac dao này ít ai trông coi . Và box tâm sự offline từ đó đến nay cũng chưa có ai chính thức quản lý .. Nay set hotiendat1987 làm mod 2 box này . Mong bác sẽ cố gắng quản lý tốt và phát triển ~ box mình quản lý

Thân chào

BQT VNM !!!